Thursday, 29 January 2009

Kuasa Pujukan Perempuan

Kehebatan perempuan dalam pujuk rayu tidak dapat disangkal lagi. Tidakada perempuan yang tidak mahir dalam seni ini. Kaum lelaki boleh dipujukdan dirayu untuk melakukan apa sahaja mengikut kehendaknya.*
Beberapa contoh keruntuhan empayar yang dibina oleh lelaki disebabkandaya pujukan wanita :
1. Napoleon Bonarparte dan Josephine.
2. Anthony dan Cleopatra
3. Hitler dan Matahari
4. Samson dan Delila
5. Abu Lahab dan Hendon*
Beberapa contoh wanita yang menjadi kekuatan kepada kepimpinan seoranglelaki sehingga berjaya mengatasi segala ujian dan cabaran tanpa melemahkansemangat juang mereka dalam menegakkan kebenaran dan kekuatan agama :
1. Nabi Muhammad saw dan Siti Khadijah serta isteri-isteri beginda yanglain.
2. Nabi Ayub dan Siti Rahmah.
3. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah serta Siti Hajar.
4. dan banyak contoh lagi orang-orang muslim yang lain.
KUASA KEJELITAAN PEREMPUAN*
Hal ini diketahui oleh semua orang. Kejelitaan perempuan bolehmenumbangkan ramai lelaki hingga banyak yang terarah melakukanperkara-perkara yang tidak wajar. Sebaliknya kuasa jelita yang ada padakaum muslimah boleh menimbulkan kecintaan yang tinggi terhadap Allah dimana seorang isteri boleh mempengaruhi suami dalam hal-hal yang diredhaiAllah.
KUASA LAYANAN PEREMPUAN* Kaum lelaki mudah goyah dan alah dengan layanan yang baik, apa lagi dariperempuan yang sangat dikasihi seperti isteri dan ibu. Layanan baik yangdisalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, bukan sahaja mendatangkankeredhaan Allah tetapi memungkinkan apa yang diminta akan dipenuhi denganmudah.
KUASA DOA PEREMPUAN*
Doa perempuan lebih makbul dari lelaki kerana sifat penyayangnya lebihkuat dari lelaki. Sebagaimana hadis Rasulullah saw:"Doa ibu itu lebih cepat makbul." Orang bertanya:"Kenapa ya Rasulllah ?"Jawab baginda : "Ibu lebih penyayang dari bapa dan doa dari orang yangpenyayang tidak akan sia-sia."
KUASA TAQWA PEREMPUAN*
Ketaqwaan adalah kuasa paling sempurna dan terbaik dalam menangani apajua masalah. Orang yang paling bertaqwa adalah orang yang paling dikasihiAllah. Allah tidak akan membiarkan orang yang dikasihiNya melainkandipelihara serta sentiasa dirahmatiNya.* Kuasa taqwa lebih mudah diperolehi oleh perempuan berbanding lelakikerana kehalusan budi yang ada pada perempuan adalah merupakan penjaradaripada melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa. Berbanding lelaki yangsebahagian hidupnya berada di luar rumah serta terdedah kepada pelbagaigodaan, cubaan dan ujian.* Kekuasaan taqwa ini pula oleh kemuliaan yang diberikan oleh Allah swtsehingga setiap lelaki pasti memerlukan perempuan untuk menghirupkan udaraini atau dalam perkataan lain setiap lelaki pasti dilahirkan oleh perempuankecuali Nabi Adam a.s. Sekuat-kuat lelaki, kuat lagi perempuan keranalelaki itu sendirinya datang dari perut perempuan yang menghamilkannya danmelahirkannya ke dunia, kemudian melatih, mendidik, memelihara dari kecilhingga dewasa.* Kemuliaan perempuan akan lebih nyata, jika ditambah dengan ketaatankepada kaum lelaki yang berhak atasnya sebagaimana maksud hadis Rasulullahsaw:"Perempuan yang taat kepada suaminya, semua burung di udara, ikan di air,malaikat di langit, matahari dan bulan : semuanya beristighfar baginya(isteri) selagi mana ia masih taat kepada suaminya dan diredhainya (sertamenjaga solat dan puasanya).". . .
Wasalam.......

No comments:

Love

Love

About Me

My photo
I am a very friendly person, loveable, caring, outgoing and independent. I hate people who thinks they are so good and perfect but the fact is they're not.